mentori

mentori

perjantai 24. maaliskuuta 2017


Kokemuksiani eMentoroinnista!


Noin vuosi sitten sain KAMK:n alumnitoiminnan kautta tiedotteen alkavasta eMentorointikoulutuksesta. Päätin hakea sinne ja pääsinkin koulutukseen mukaan. eMentorointikoulutus kesti vajaa vuoden, ja se koostui lähiopetuspäivistä, itsenäisestä opiskelusta sekä ryhmä- ja parimentorointiharjoituksista.


Opiskelijoita oli mukana usealta eri alalta ja monista työtehtävistä, mikä toi laajempaa näkökulmaa opiskeluun ja harjoituksiin. Huomasimme sen, että niin opiskelussa kuin työelämässäkin asioita voidaan oppia myös ammattirajojen ulkopuolelta. Esimerkiksi ryhmämentoroinnissa keskustelujemme aiheina olivat työllistyminen, työelämän taidot ja haastaviin tilanteisiin valmistautuminen, jotka ovat tärkeitä sisältöjä riippumatta työpaikasta tai -tehtävästä. Näiden yleisten työelämäasioiden lisäksi ryhmämentoroinnissa käsiteltiin jonkin verran myös henkilökohtaisia ja arkojakin asioita. Tärkeään rooliin ryhmämentoroinnissa nousivat eMentorin käyttämä mentorointimenetelmä, kaikkien etukäteisvalmistautuminen ja aikataulutus.

Kun ryhmämentoroinnit painottuivat laajoihin työelämän ilmiöihin, parimentoroinnissa pystyttiin puolestaan käsittelemään hyvin ammatillisia ja rajattuun ammattialaan liittyviä asioita, mikä oli myös eAktorini toive. Parimentoroinnissa korostuivat ryhmämentorointia joustavampi aikataulutus, yhteinen pohtiminen sekä tilan antaminen kulloinkin tärkeille ja ajankohtaisille asioille.

Minulle eMentorina oli mielenkiintoista havainnoida ryhmä- ja parimentoroinnin eroja. Molemmat ovat käyttökelpoisia tapoja. Se, millaiseksi mentorointi lopulta muodostuu, riippuu niin prosessin tavoitteista kuin työskentelytavoistakin, ja mentorointia voi muokata omalle toimintatavalle sopivaksi. Vaikka eMentorointikoulutukseen sisältyi eri mentorointimenetelmien hallinta, myös omalla persoonalla on merkittävä rooli esimerkiksi siihen, miten suhtautuu tiedon jakamiseen, kenties tuleviin työkavereihin ja siihen, että oppiminen mentorointiprosessissa on molemminpuolista.

Voin tunnustaa, että koulutuksen alussa olin melko hukassa erilaisten digityövälineiden kanssa. Aiemmin olin soittanut vain pari hassua Skype-puhelua ja laittanut WhatsApp-viestejä. Eri digityövälineiden käytön haltuun ottamisessa merkittävä rooli oli muilla eMentoriopiskelijoilla, koska heiltä sain apua aina tarvittaessa. Nyt olen edellä mainittujen digityövälineiden lisäksi käyttänyt mm. Google Doc:sia, tehnyt YouTube -videoita, käyttänyt Swayt:tä raporttien tekemiseen ja kirjoittanut tätä blogia. Ajattelen, että opimme parhaiten, kun alamme vain tehdä jotain meille uutta asiaa.

Mielestäni mentorointi olisi oivallinen lisä perehdyttämiseen, se tukisi työntekijän ammatillista kehittymistä tehokkaammin. Minulle eMentoroinnista on ollut hyötyä verkostoitumisessa (yli ammattirajojen), oman osaamisen jakamisessa ja vuorovaikutustaitojen lisäämisessä. Lisäksi olen saanut nauttia uuden opiskelun ja oppimisen ilosta!


Heidi Arffman / eMentori, Kamk

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti