mentori

mentori

tiistai 13. helmikuuta 2018eMentorointihankkeen tuloksia ja muita julkaisuja

eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa -hankkeen raportti kuvaa hankkeessa toteutetun eMentorointikoulutuksen pilottitoteutuksen ja siihen liittyviä kokemuksia sekä toteuttajien että opiskelijoiden näkökulmista. Lisäksi julkaisussa käsitellään hankkeeseen liittyvää tutkimusta ja niiden tuloksia. Julkaisussa on mukana myös mentorointiin ja digitalliseen ympäristöön liittyviä asiantuntija-artikkeleita.


Julkaisu Jokainen opiskelija ansaitsee eMentorin! - eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa on osa Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarjaa Raportteja ja selvityksiä ja luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121821735


Muut hankkeessa tuotetut asiantuntija-artikkelitAnu Kuparinen oli mukana pilottikoulutuksessa ja kirjoitti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön aiheesta Pari- ja ryhmämentorointimallien kehittäminen: eMentorit eAktoreiden työelämään siirtymisen tukena, joka on luettavissa Theseuksessa osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk2017092415342


Projektiryhmässä mukanaolleet Helena Åkerlund ja Irja Leppisaari Centria-ammattikorkeakoulusta ovat julkaiseet kansaivälisen artikkelin Designing eMentoring Training through Authentic Learning Principles at the Interface of Higher Education Studies and Working Life. In Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2016 (pp. 1165–1174). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).


Samoin kansaivälistä näkyvyyttä sai Kandassa lokakuussa 2017 järjestetyssä seminaarissa Irjan esitys artikkeliin Exploring principles of successful eGroup mentoring on the interface of higher education and working life. In J. Dron & S. Mishra (Eds.), Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 391-404). Vancouver, British Columbia, Canada: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).  Retrieved October 26, 2017 from https://www.learntechlib.org/p/181209/.


Edellisten lisäksi Irja Leppisaari on julkaissut:

Autenttinen oppiminen motivoi eMentorointiopiskelijoita. Teoksessa L. Segler-Heikkilä & J. Hakala (toim.) Mikä saa meidät innostumaan? Motivaatio korkeakouluopetuksessa. Centria, Puheenvuoroja, 12. Centria-ammattikorkeakoulu. Kokkola, 42–56. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-717329-9
eMentoroinnilla osaamista tulevaisuuden työelämään. Centria Bulletin, Centria-ammattikorkeakoulunverkkolehti 3/2017. Saatavilla: https://centriabulletin.fi/puheenvuorot/#eMentoroinnilla osaamista tulevaisuuden ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n