mentori

mentori

torstai 20. huhtikuuta 2017


Hakuaika syksyllä 2017 alkavaan eMentorointi-koulutukseen menossa nyt!

 
Mentorointi tunnistetaan yhä selvemmin osana johtamista ja lähijohtajan työtä. Se tuo uusia näkökulmia työhön ja siinä kehittymiseen. Oletko jo tai haluaisitko jonain päivänä olla mentori? Haluatko jakaa osaamistasi ja verkostojasi muille opiskelijoille? Kiinnostaako sinua vuorovaikutusosaamisen kehittäminen ja uuden oppiminen?
Syksyllä 2017 alkava eMentorointi-koulutus on käytännönläheinen tapa hankkia mentorointiosaamista.eMentorointi?


eMentorointi-koulutuksessa ammattikorkeakoulun yamk-opiskelijat ja alumnit toimivat mentoreina perustutkinto-opiskelijoille, aktoreille. eMentorointi tukee työelämävalmiuksien kehittymistä, oman osaamisen ja vahvuuksien löytämistä sekä nykyaikaisiin oppimisen menetelmiin tutustumista.
Mentoreille koulutus tarjoaa uusia näkökulmia tämän päivän opiskelijamaailmasta ja mahdollisuuden oman osaamisen peilaamiseen ja kehittämiseen. Saat uusia työkaluja itsesi ja muiden johtamiseen sekä tutustut uusiin ihmisiin ja laajennat verkostojasi. Koulutus on 5 opintopisteen laajuinen, ja voit halutessasi sisällyttää sen osaksi opintojasi. Opinnoista myönnetään todistus ja osaamismerkki.

eMentoriksi voit hakea, jos olet yamk-opiskelija tai alumni.

Odotamme sinulta:
- innostusta ja halua kehittää itseäsi ja jakaa osaamistasi muille
- sitoutumista koulutukseen kevääseen 2018 asti
- ryhmä- ja kahdenkeskisiä tapaamisia aktoreiden kanssa
- palautetta koulutuksen aikana ja lopuksi.

Koulutuksen jälkeen
1) Sinulla on valmiuksia toimia mentorina erilaisissa mentorointiprosesseissa.
2) Osaat soveltaa mentoroinnin tietoperustaa ja eri menetelmiä.
3) Kykenet luomaan luottamuksellisen, toimivan vuorovaikutussuhteen mentoroinnissa.
4) Osaat tukea opiskelijan osaamisen kehittymistä digitaalisin mentoroinnin menetelmin.
5) Osaat ottaa huomioon moninaisuuden näkökulman mentoroinnissa.
6) Osaat hyödyntää mentoroinnissa pelillisiä menetelmiä.
7) Osaat kriittisesti arvioida ja reflektoida omaa ja muiden mentorointiosaamista.

Lisäksi saat innostavan ja uudenlaisen kokemuksen mentoroinnista ja tutustut digitaaliseen toimintaympäristöön kolmen ammattikorkeakoulun (Kamk, Centria, Xamk) toimijoiden yhteistyössä.


Koulutuksen lähipäivät järjestetään omalla opiskelupaikkakunnallasi (Kajaani/Kokkola/Kouvola). Lähipäivät ovat
  • 5.10.2017
  • 2.11.2017
  • 30.11.2017
  • 22.2.2018
  • 19.4.2018.


Hae mukaan eMentorointi-koulutukseen osoitteessa https://urly.fi/KYT 7.5.2017 mennessä.
Valinnasta ilmoitamme sähköpostitse 15.5.2017 mennessä.

Lisätietoja hausta ja koulutuksesta antavat:
Tuula Rajander, Kajaanin ammattikorkeakoulu, puh. 044 7101 518, tuula.rajander@aikopa.fi
Helena Åkerlund, Centria-ammattikorkeakoulu, puh. 050 521 0906, helena.akerlund@centria.fi
Sirpa Ala-Tommola, Kaakkois-Suomen amk, puh. 044 702 8478, sirpa.ala-tommola@xamk.fi

Koulutusesite löytyy täältä.

Linkki esittelyvideoon löytyy täältä: