mentori

mentori

tiistai 4. lokakuuta 2016


MENTORI, AKTORI VAI MOLEMPIA?Mukava puheensorina täytti luokkahuoneen, kun mentorina saavuin hyvissä ajoin oppitunneille. Aktorit eli mentoroitavat olivat opiskelleet jo tovin eMentoroinnin teemaa omasta näkökulmastaan. He olivat tehneet jo mentoroinnin aikamatkan antiikin Kreikasta suomalaiseen tietoyhteiskuntaan. Ilmapiiri oli odottava, mutta samalla innostunut – siltä se ainakin minun aisteillani koettuna vaikutti. Meillä mentoreilla on takana jo miltei puolen vuoden yhteinen matka mentoroinnin polulla. Eli olihan tätä päivää odotettu – on aika käynnistää tosielämän mentorointiprosessi. Pikkuhiljaa myös kaikki tulevat eMentorit olivat luokassa. Paikalla oli siis molempia – mentoreita ja aktoreita.


Minä eMentorina – JES!Vielä kaksi vuotta sitten en osannut edes haaveilla opiskelevani eMentoroinnin opintokokonaisuutta. Juuri niitä valmiuksia kuitenkin halusin. Sen tajusin kirjoittaessani opinnäytetyötäni Humakissa – aiheenani ”Mentorointi seurakuntatyöntekijän tukena”. Virtuaalinäkökulma kiinnostaa minua erityisesti sen antamien kansainvälisten mahdollisuuksien vuoksi. Upeaa ajatella esimerkiksi kehitysyhteistyöntekijöiden tai kansainvälisen yrityksen vertaismentorointiryhmää, jonka jäsenet työskentelevät eri maanosissa.


Tarvitaan vain ”mentori, aktori, tietokone ja internetyhteys”, kuten opinnäytetyössäni kirjoitin. Viittaan opinnäytetyössäni myös Leppisaaren ja Tenhusen esiin nostamiin eMentoroinnin haasteisiin, joita voivat olla ”ennakkoasenteet, käyttäjäystävällisen teknologian löytäminen, tietosuoja, perehdyttäminen ja medialukutaito”. Erityisesti edellä mainitut näkökulmat kiinnostavat minua tässä hankkeessa ja koulutuksessa, johon vasta yhteisöpedagogin (YAMK) opinnot MAMK:ssa antoivat minulle mahdollisuuden.


e-Mentorointiprofiilit verkossaMentorointiprosessi perustuu asiantuntijuuden ja kokemuksen lisäksi paljolti ihmiskemioiden toimivaan kohtaamiseen. Tämän vuoksi aktoreilla oli mahdollisuus tutustua mentoreihin jo ennen tätä live-kohtaamista. Alkusyksyn aikana mentorikoulutettavat saivat siis haasteekseen luoda eMentoriprofiilin. Ja profiileja syntyi – hyvin erilaisia sellaisia. Tulevat mentoroitavat olivat niitä katselleet valiten oman suosikkimentorinsa.


Ohjaajamme Peltolan Satu oli myös ennakolta pähkäillyt sopivia mentorointipareja. Ja oli niitä ihan kivasti kuulemma löytänytkin. Muttei hän niitä vielä tässä vaiheessa paljastanut – hän antoi aktoreille mahdollisuuden löytää itselleen sopivin mentori. Ja olihan se mielenkiintoista huomata, että jo pelkän lyhyen esittelykierroksen jälkeen osasin veikkailla aktorin, joka tulisi minut valitsemaan. Kyllähän se mentorointiprosessissa olisi ihanteellista, jos ”vakka kokisi löytäneensä kantensa”.


Näin valmistautuivat mentoritKesäloma meni mentorointiharjoittelun merkeissä. Tutuiksi tulivat sekä erilaiset menetelmät että digivälineet. Yhdessä eMentoroinnin opiskelijoiden kanssa siis pienryhmissä harjoiteltiin, että olisimme valmiimpia kohtaamaan syksyllä ”oikeat asiakkaamme” eli aktorimme. Kirjoitan ”valmiimpia”, koska mentorina ei oikeastaan ole koskaan valmis, vaan on jatkuvasti päättymättömällä, elinikäisellä oppimispolulla. AnswerGardenilla kokosimme koko koulutusryhmän oppimisia kesän harjoittelusta.
Tutustumista aloiteltiinLähipäivän päätarkoituksena oli mentorien ja aktorien ryhmäyttäminen, mentorointiparien valinta sekä alustava pintapuolinen tutustuminen. Jotenkin oli todella helppoa tutustua – ainakin minulle. Ilmapiiri tuntui miellyttävän rennolta, mutta samalla jotenkin voimaannuttavalta. Tutustuimme sekä pienryhminä että pareina. Tutustumisen aikana laadimme myös mottoja ryhmille. Itse voin yhtyä kaikkien pienryhmien mottoihin. Niitä olivat: 1) Mä tiedän et sä lennät, 2) Vierivä mummo ei sammaloidu, 3) Yhdessä eteenpäin, 4) Yhdessä oppien eteenpäin, 5) Etteenpäin on tämäkii, 6) Yhdessä ylitämme itsemme ja 7) Katse eteenpäin ja suupielet ylöspäin. Näillä tunnuslauseilla on hyvä jatkaa matkaa yhdessä!


Onnistunut mentorointisuhdePäivän aikana huomaan useaan kertaan pohtivani toimivan mentorointisuhteen edellytyksiä ja tunnusmerkkejä. Kävin läpi opinnäytetyöhöni kirjaamiani ajatuksia mentorointisopimuksesta: ”Ennen mentorointiprosessin aloittamista mentorin ja aktorin kannattaa hiukan tutustua joko puhelimessa tai kasvotusten keskustellen. Heti mentorointiprosessin alussa tulee sopia tavoitteista, pelisäännöistä (esim. luottamuksellisuus ja avoimuus), sekä aikataulusta kirjallisella sopimuksella. Mentorointisopimuksessa on hyvä mainita myös sopimuksen osapuolet yhteystietoineen, mahdolliset organisaation tavoitteet mentoroinnille, aktorin tärkeimmät odotukset mentoroinnin alussa, mentorin tärkeimmät odotukset mentoroinnin alussa sekä yhteiset tavoitteet mentoroinnin alussa. Tämän lisäksi on hyvä sopia alustavasti aikataulusta sekä prosessin aikana esiin nostettavista teemoista.” Näitä Mentorointi 4.0 -kirjassa mainittuja elementtejä sisälsi myös tällä kurssilla tekemämme mentorointisopimus.


Rikastuttajina toinen toisillemmeItse ajattelen, että eMentorointikoulutuksen pienryhmämme, ”Rikastuttajat”, on toiminut monessa mielessä vertaismentorointiryhmänä. Kesän aikana saimme aivan huippuja mentorointikokemuksia harjoittelussamme. Käsittelimme mentorointitapaamisissa todellisia tilanteita niihin ratkaisuja etsien. Saimme kokea monta ”lampun syttymistä” jo tuossa opintojen vaiheessa – esimerkiksi eMentorointiin, ajanhallintaan ja opinnäytetyöprosessiin liittyen. Toivon todella, että aktorini saa käydä mielenkiintoisen oppimismatkan kanssani. Ja mikä mielenkiintoista, mentori voi oppia paljon aktoriltaan. Tätä kutsutaan käänteismentoroinniksi. Odotan siis innolla myös omaa oppimismatkaani.


Opinnollistamisen mahdollisuudetPäivi Aunon ajatukset opinnollistamisesta olivat hyödyllisiä, vaikka ne eivät varsinaisesti hyödyttäneet omaa mentorointiprosessiamme. Paitsi siltä osin, että aktorin ja mentorin mentorointiprosessi itsessään opinnollistetaan osana eMentoroinnin koulutusta. Mentori pyrkii opinnollistamaan prosessia myös osana ammatillisia opettajaopintojaan sekä opinnäytetyötään. Mutta opinnollistamisen opettelu voi joissakin opiskelijoiden mentorointitilanteissa muodostua jopa mentorointiprosessin keskeisimmäksi osaksi. Tällainen opiskelun vaihe voisi olla vaikkapa AHOToinnin tekemisessä tukeminen.


Innokkaasti suunnitellenTutustumisen lisäksi ehdimme miettiä hiukan mentorointiprosessin tavoitteita sekä keskustelun pääteemoja. Pohdimme myös mentorointitapaamisten käytännön järjestelyjä. Päätimme tavata noin kerran kuukaudessa tunnin tai puolentoista ajan. Sovimme myös alustavasti mentorointitapaamisen valmisteluun liittyvistä metodeista ja vastuunjaosta. Ne tietysti tarkentuvat matkan varrella, kuten myös käytettävät digityökalut. Erilaisten digivälineiden käytön harjoitteleminen saa minut todella innostumaan!


Näkemisiin verkossa – ja kenties livenä muuallakinSovimme aktorin kanssa seuraavan tapaamisen verkossa – Skypen kautta. Ensimmäisessä verkkotapaamisessa saimme mentorointisuunnitelman laadittua. Skype ja verkko toimivat. OneDrive toimi hyvänä alustana yhteisen dokumentin laatimiselle. Ja valmista tuli! Seuraavan kerran tapaamme livenä jälleen Kouvolassa, mutta varsinaiset mentorointitapaamiset pidämme Skype for Business kokoustilassa. Se tuntuu oivalta työvälineeltä mentorointitilanteiden toteuttamiseen. Sen verran olen sitä jo useassa tilanteessa käyttänyt, että uskallan näin todeta. Viimeisen mentorointitapaamisen vietämme livenä juhlistaen prosessin läpikäymistä!


Tulevaisuutta rakentamassaSekä mentorit että aktorit ovat omalta osaltaan mukana rakentamassa ammattikorkeakoulujen tulevaisuutta. Tämän mentorointiharjoittelun aikana saamme tuottaa hankkeelle monenmoista hyödyllistä materiaalia. Tulevaisuutta eMentoroinnin saralla luodaan siis nyt. Tämä koulutus harjoitteluineen antaa tulevaisuuden työkaluja myös koulutettaville. Sitä ainakin minä ja aktorini odotamme. Se, kuinka antoisaksi mentorointisuhde ja -prosessi muodostuu, riippuu paljolti meistä itsestämme. Siksi olemme päättäneet, että tämä on ennen kaikkea aito mentorointisuhde ja vasta toissijaisesti opintoihin kuuluvaa harjoittelua. Rakennamme siis omaa tulevaisuuttamme tosissaan!


Iloisella mielellä kotikoneen äärelläKirjoitan tätä blogia iloiten mentorointiprosessin alkamisesta. Prosessin aikana käymme läpi mielenkiintoisia opiskelijoille keskeisiä teemoja, kuten kalenterointi, riittävän hyvä suoritus ja opiskelutekniikka, vahvuuksien tunnistaminen sekä oman ammatin ydinosaamisen sijoittuminen koko alan ydinosaamiskenttään. Aktorini luvalla näitä tässä sopimiamme sisältöjä luettelen. Luottamuksen säilyttämiseksi kysyin hänen suostumuksensa mentorointikeskustelussamme. Mentoroinnin yhteinen matka on alkanut. Prosessi jatkuu verkossa. Kerran kuukaudessa. Ensi kevääseen asti. Yhdessä. Sen jälkeen matka jatkuu edelleen. Erikseen. Mutta nyt saan iloita kotikoneen äärellä – uudesta mentorointisuhteesta!


Katri KatRuska Latokangas
eMentori-opiskelija
Yhteisöpedagogi (YAMK) -opiskelija
Mentorikouluttaja


Lähteitä (oman pohdinnan ja lähipäivähavaintojen lisäksi):
Kupias & Salo 2014. Mentorointi 4.0. Helsinki: Talentum
Latokangas 2015. Metorointi seurakuntatyön tukena: Produktina ”Mentori, aktori vai molempia? Opas seurakuntatyöntekijöille”. Theseus: Humanistinen ammattikorkeakoulu.
Leppisaari & Tenhunen 2007. e-mentoroinnin mahdollisuudet ja haasteet yritysten henkilöstön kehittämisessä. Artikkeli teoksessa Saari & Varis 2010, Ammatillinen kasvu- Professional Growth.
Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus.