mentori

mentori

perjantai 19. helmikuuta 2016

eMentoroinnin koulutus suunnitteluvaiheessa
Projektiryhmä on työskennellyt viime aikoina tiiviisti eMentorointi-koulutuksen suunnittelun parissa. Koulutuksesta on tulossa mentoreille 5 op:n ja aktoreille 2 op:n laajuinen, kolmen mukana olevan ammattikorkeakoulun yhteistyössä totetuttama. eMentorointi-koulutuksessa ammattikorkeakoulun yamk-opiskelijat ja alumnit toimivat mentoreina perustutkinto-opiskelijoille, aktoreille. eMentorointi tukee työelämävalmiuksien kehittymistä, oman osaamisen ja vahvuuksien löytämistä sekä nykyaikaisiin oppimisen menetelmiin tutustumista.


Koulutus alkaa 12.4.2016, ja aloitamme mentoreiden rekrytoinnin lähiaikoina. Aktorit tulevat mukaan koulutukseen syyskuussa 2016. eMentorointi-koulutus kestää maaliskuulle 2017. Koulutukseen tulee kuulumaan neljä yhteistä lähitapaamista, verkko- ja itsenäistä opiskelua sekä harjoittelu. Koulutuksen aikana tulevat mentorit pääsevät perehtymään mm. mentoroinnin periaatteisiin kuten luottamuksellisuus ja dialogisuus, erilaisiin mentoroinnin malleihin ja muotoihin, pelillisyyteen menetelmänä sekä moninaisuuden johtamiseen. Koulutukseen kuuluvassa harjoittelussa mentoriparit ja -ryhmät toteuttavat käytännössä ja ohjatusti eMentorointia.

Mentoreille koulutus tarjoaa tuoreita näkökulmia tämän päivän opiskelijamaailmasta ja mahdollisuuden oman osaamisen peilaamiseen ja jäsentämiseen. Se tarjoaa uusia työkaluja johtamiseen sekä mahdollistaa verkostojen laajentamisen.  Opinnoista myönnetään diplomi/osaamismerkki.

Koulutuksen jälkeen mentori:
  • Omaa valmiuksia toimia mentorina erilaisissa mentorointiprosesseissa.
  • Osaa soveltaa mentoroinnin tietoperustaa ja eri menetelmiä.
  • Kykenee luomaan luottamuksellisen, toimivan vuorovaikutussuhteen mentoroinnissa.
  • Osaa tukea opiskelijan osaamisen kehittymistä digitaalisin mentoroinnin menetelmin.
  • Osaa ottaa huomioon moninaisuuden näkökulman mentoroinnissa.
  • Osaa hyödyntää mentoroinnissa pelillisiä menetelmiä.
  • Osaa kriittisesti arvioida ja reflektoida omaa ja muiden mentorointiosaamista.

Kuvissa projektiryhmä koulutuksen suunnittelutyössä. Suunnittelussa käytimme soveltaen CarpeDiem -menetelmää, jonka pariin meidät oivallisesti ohjasi Eero Nukari JAMK:sta.